Rekrutacja zakończona!!"
PWSTE
PWSTE / Instytut Inżynierii technicznej

Geodezja i Kartografia - studia magisterskie stacjonarne

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 1,5 roku

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-10-05 23:59:00

Opis

Bezpłatne studia magisterskie to szansa na zdobycie nowych kwalifikacji. Zobacz więcej.....

Zasady kwalifikacji

Przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Geodezja i Kartografia o profilu praktycznym następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania rekrutacyjnego opartego o średnią ocen z toku studiów pierwszego stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia (wyliczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) stanowiącej parametr M we wzorze podanym poniżej.

Podstawą ustalenia miejsca na liście rankingowej dla kierunku Geodezja i Kartografia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym jest wskaźnik rekrutacji P, obliczony według wzoru:                                    

P = M x 100

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

M – średnia z toku studiów obliczona do drugiego miejsca po przecinku,

 

Maksymalna liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 500.
O przyjęciu na studia drugiego stopnia będzie decydować uzyskany wynik postępowania kwalifikacyjnego.

..